W żłobku przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, obowiązujące dla dzieci do 3 lat i dostosowane do zainteresowań dzieci, do pory roku, do świąt i innych uroczystości.

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się:
• współżycia społecznego w grupie dziecięcej,
• samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych,
• samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania,
• używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych,
• nawiązywania kontaktu z rówieśnikami do wspólnego działania.
• dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem,
• wymowy, myślenia i wyobraźni,
• doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego
• sprawności ruchowej i poczucia rytmu

Program dydaktyczno – wychowawczy realizowany jest poprzez działy tj.
1. Poznanie przyrody z podziałem na pory roku.
2. Obserwacja i doświadczenie.
3. Poznawanie świata dorosłych.
4. Rytmika i zajęcia umuzykalniające.
5. Gimnastyka ogólnorozwojowa.
6. Manipulacja „konstrukcja plastyka.
7. Inscenizacja opowiadanie, czytanie bajek.
8. Integracja sensoryczna.
9. Profilaktyka zdrowotna.