W żłobku przeprowadzane są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze, obowiązujące dla dzieci do 3 lat i dostosowane do zainteresowań dzieci, do pory roku, do świąt i innych uroczystości.

Dzieci w ciągu całego pobytu w żłobku uczą się:

  • współżycia społecznego w grupie dziecięcej,
  • samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych,
  • samodzielnego spożywania posiłków, ubierania się i rozbierania,
  • używania prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych,
  • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami do wspólnego działania.
  • dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem,
  • wymowy, myślenia i wyobraźni,
  • doskonalenia umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego
  • sprawności ruchowej i poczucia rytmu

Program dydaktyczno – wychowawczy realizowany jest poprzez działy tj.
1. Poznanie przyrody z podziałem na pory roku.
2. Obserwacja i doświadczenie.
3. Poznawanie świata dorosłych.
4. Rytmika i zajęcia umuzykalniające.
5. Gimnastyka ogólnorozwojowa.
6. Manipulacja konstrukcja plastyka.
7. Inscenizacja opowiadanie, czytanie bajek.
8. Integracja sensoryczna.
9. Profilaktyka zdrowotna.