Szkolenie dla pracowników Efektywny zespół – mosty zamiast murów

Cel warsztatu:
• Budowanie zespołu, który będzie się ze sobą efektywnie komunikował i
współpracował.
• Przekazanie wiedzy i przećwiczenie z uczestnikami sposobów udzielania informacji o
dziecku jego rodzicom.