Zajęcia z języka angielskiego

W żłobkach, zajęcia z języka angielskiego zazwyczaj są prowadzone w sposób zabawowy i interaktywny. Nauczyciele często wykorzystują piosenki, rymowanki, gry i zabawy, które angażują dzieci w proces nauki języka angielskiego. Podczas tych zajęć dzieci uczą się słów, fraz i podstawowych zwrotów w języku angielskim, a także zaczynają nabierać umiejętności słuchania i porozumiewania się w tym języku. W żłobkach, zajęcia z języka angielskiego zazwyczaj odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.